چنان باش که بتوانی به هرکس بگوئی مثل من رفتار کن

تعرفه های خدمات دامپزشکی سال 92 اعلام شد

نمایش از سه شنبه, 29 مرداد 1392

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا تعرفه های خدمات دامپزشکی بخش غیردولتی مربوط به سال ۹۱ وفق مفاد تبصره (۳) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی‌، توسط وزیر جهاد کشاورزی به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

 

بر اساس ابلاغیه شماره ۱۴۰۸۷/۰۲۰ مورخ ۲۳/۰۵/۹۲ تعرفه خدمات درمانی،‌پیشگیری، آزمایشگاهی و بهداشتی جایگاه دامپزشکی به تفکیک نوع دام و نحوه و نوع خدمات به شرح جدول‌های ۱ تا ۱۲ تعیین می‌شود.

جدول شماره ۱- خدمات درمانی دامپزشکی «نشخوارکنندگان کوچک» (گوسفند و بز)ـ داخل درمانگاه

ردیف

عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)

۱

معاینه و نسخه‌نویسی ۱ رأس

۷۰,۰۰۰

۲

جراحی محدود (آبسه و بخیه زخم)

۲۰۰,۰۰۰

۳

جراحی عمده

۵۰۰,۰۰۰

۴

اصلاح سخت‌زائی

۲۸۰,۰۰۰

۵

اصلاح پرولاپس واژن و رحم

۲۸۰,۰۰۰

۶

کالبدگشائی سیستماتیک لاشه(۱ لاشه)

۲۰۰,۰۰۰

۷

اخته کردن بره و بزغاله (روش بسته و همراه با بیحسی موضعی)

۷۰,۰۰۰

۸

تزریقات وریدی (هر تزریق)

۱۴,۰۰۰

۹

تزریقات زیرجلدی و عضلانی (هر تزریق)

۱۰,۰۰۰

۱۰

سرم تراپی

۷۰,۰۰۰

 

 

جدول شماره ۲- خدمات درمانی دامپزشکی«نشخوارکنندگان بزرگ» (گاو، گاومیش و شتر)ـ داخل درمانگاه

ردیف

عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)

۱

معاینه و نسخه‌نویسی ۱ رأس

۹۵,۰۰۰

۲

جراحی محدود (آبسه و بخیه زخم)

۳۵۰,۰۰۰

۳

سزارین

۱,۴۰۰,۰۰۰

۴

تشخیص آبستنی

۹۵,۰۰۰

۵

تشخیص آبستنی با سونوگراف

۱۴۰,۰۰۰

۶

اصلاح سخت‌زائی

۵۵۰,۰۰۰

۷

فتوتومی

۸۰۰,۰۰۰

۸

اصلاح پرولاپس واژن و رحم

۴۵۰,۰۰۰

۹

کالبدگشائی سیستماتیک لاشه(۱ لاشه)

۵۵۰,۰۰۰

۱۰

معاینه دستگاه تناسلی

۱۴۰,۰۰۰

۱۱

معاینه دستگاه تناسلی با سونوگراف

۲۰۰,۰۰۰

۱۲

تزریق داخل رحمی

۹۵,۰۰۰

۱۳

فحل یابی و تلقیح مصنوعی

۱۰۰,۰۰۰

۱۴

تزریق عضلانی و زیر جلدی(هر تزریق)

۱۴,۰۰۰

۱۵

تزریق وریدی

۲۰,۰۰۰

۱۶

هزینه بستری کردن هر رأس گاو در یک شبانه ـ روز

۴۵۰,۰۰۰

۱۷

عکس‌برداری و نتیجه هر قطع عکس کوچک

۲۰۰,۰۰۰

۱۸

عکس‌برداری و نتیجه هر قطع عکس بزرگ

۲۴۰,۰۰۰

۱۹

جراحی قطع دم

۴۰۰,۰۰۰

۲۰

جراحی قطع انگشت

۵۵۰,۰۰۰

۲۱

جراحی سرپستانک

۴۵۰,۰۰۰

۲۲

جراحی محوطه بطنی

۱,۴۰۰,۰۰۰

۲۳

جراحی فتق نافی

۵۵۰,۰۰۰

۲۴

جراحی اصلاح پنوموواژینا

۷۵۰,۰۰۰

۲۵

جراحی اصلاح پارگی رکتو واژینا

۹۵۰,۰۰۰

۲۶

تخلیه هر چشم

۷۰۰,۰۰۰

۲۷

جراحی انحراف قضیب

۷۵۰,۰۰۰

۲۸

جراحی زبان گاو شیرخوار

۷۰۰,۰۰۰

۲۹

تشخیص ناهنجاری و اصلاح سم هر رأس گاو

۲۰۰,۰۰۰

۳۰

شستشو و پانسمان زخم

۱۴۰,۰۰۰

۳۱

گچ‌گیری

۲۵۰,۰۰۰

۳۲

قطع تاندون در گوساله

۴۰۰,۰۰۰

۳۳

قطع هر شاخ با استفاده از بی‌حسی موضعی

۲۰۰,۰۰۰

۳۴

جراحی آترزی آنال گوساله

۵۵۰,۰۰۰

۳۵

هیسترکتومی (متعاقب پرولاپس رحم)

۷۰۰,۰۰۰

۳۶

قطع و برداشت پرولاپس رکتوم

۵۵۰,۰۰۰

۳۷

تزریق داخل پستانی هر سرپستان

۲۰,۰۰۰

۳۸

سرم تراپی

۱۴۰,۰۰۰

۳۹

اخته کردن گوساله(روش باز) همراه با بیحسی

۷۰۰,۰۰۰

۴۰

اخته کردن گوساله (روش بسته) همراه با بیحسی

۱۴۰,۰۰۰

۴۱

آندوسکوپی

۴۰۰,۰۰۰

 

جدول شماره ۳- خدمات درمانی «طیور» ـ داخل درمانگاه

ردیف

عنوان خدمت

 نرخ تعرفه (ریال)

۱

مرغ گوشتی تا ۱۰ هزار قطعه

۲۰۰,۰۰۰

۲

گله پولت و مرغ تخمگذار تا ۳۰ هزار قطعه

۳۵۰,۰۰۰

۳

گله مرغ مادر ۳۰ – ۱۰ هزار قطعه

۵۵۰,۰۰۰

 

جدول شماره ۴- خدمات درمانی «طیور» ـ خارج درمانگاه

ردیف

عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)

۱

مرغ گوشتی و پولت تا ۱۰ هزار قطعه

۷۰۰,۰۰۰

۲

مرغ تخم‌گذار تا ۳۰ هزار قطعه

۹۰۰,۰۰۰

۳

مرغ مادر تا ۲۰ هزار قطعه

۱,۵۰۰,۰۰۰

۴

مرغ مادر ۵۰ - ۲۰ هزار قطعه

۱,۸۰۰,۰۰۰

۵

مرغ مادر بالاتر از ۵۰ هزار قطعه

۱,۹۰۰,۰۰۰

۶

شتر مرغ تا ۲۰ قطعه

۷۲۰,۰۰۰

۷

شتر مرغ ۱۰۰-۲۰ قطعه

۹۰۰,۰۰۰

۸

شتر مرغ ۲۰۰-۱۰۰ قطعه

۱,۰۰۰,۰۰۰

۹

شتر مرغ ۵۰۰-۲۰۰ قطعه

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۰

شتر مرغ از ۵۰۰ قطعه به بالا

۱,۳۰۰,۰۰۰

 

جدول شماره ۵- خدمات بهداشتی ـ درمانی دامپزشکی «آبزیان»

ردیف

عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)

۱

مراکز تکثیر ماهیان سردابی ۵۰۰-۲۰۰ هزار قطعه

۷۵۰,۰۰۰

۲

مراکز تکثیر ماهیان سردابی ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون قطعه

۸۵۰,۰۰۰

۳

مراکز تکثیر ماهیان سردابی ۲-۱ میلیون قطعه

۹۵۰,۰۰۰

۴

مراکز تکثیر ماهیان سردابی ۵-۲ میلیون قطعه

۱,۰۰۰,۰۰۰

۵

مراکز تکثیر ماهیان گرمابی تا ۱ میلیون قطعه

۹۵۰,۰۰۰

۶

مراکز تکثیر ماهیان گرمابی ۲-۱ میلیون قطعه

۱,۰۰۰,۰۰۰

۷

مراکز تکثیر ماهیان گرمابی ۵-۲ میلیون قطعه

۱,۰۰۰,۰۰۰

۸

مراکز تکثیر ماهیان گرمابی از ۵ میلیون قطعه به بالا

۱,۲۰۰,۰۰۰

۹

مراکز پرورش ماهیان سردابی تا ۱۰ تن

۸۵۰,۰۰۰

۱۰

مراکز پرورش ماهیان سردابی ۳۰-۱۰ تن

۹۰۰,۰۰۰

۱۱

مراکز پرورش ماهیان سردابی ۵۰-۳۰ تن

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۲

مراکز پرورش ماهیان سردابی ۱۰۰-۵۰ تن

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱۳

مراکز پرورش ماهیان سردابی از ۱۰۰ تن به بالا

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱۴

مراکز پرورش ماهیان گرمابی تا ۵ تن

۸۲۰,۰۰۰

۱۵

مراکز پرورش ماهیان گرمابی ۱۰-۵ تن

۹۶۰,۰۰۰

۱۶

مراکز پرورش ماهیان گرمابی ۵۰-۱۰ تن

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۷

مراکز پرورش ماهیان گرمابی ۱۰۰- ۵۰ تن

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۸

مراکز پرورش ماهیان گرمابی از ۱۰۰ تن به بالا

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۹

مراکز تکثیر میگو تا ۲۰ میلیون قطعه

۸۰۰,۰۰۰

۲۰

مراکز تکثیر میگو از ۲۰ میلیون قطعه به بالا

۹۵۰,۰۰۰

۲۱

مراکز پرورش میگو تا ۵۰ تن

۹۵۰,۰۰۰

۲۲

مراکز پرورش میگو ۱۰۰-۵۰ تن

۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۳

مراکز پرورش میگو از ۱۰۰ تن به بالا

۱,۲۰۰,۰۰۰

۲۴

مراکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی

۹۰۰,۰۰۰

۲۵

محل‌های شخصی نگهداری ماهیان زینتی

۷۰۰,۰۰۰

 

جدول شماره ۶- خدمات مشاوره بهداشتی و ارائه راهکار در سطح گله(روزانه):

ردیف

عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)

۱

 نشخوارکنندگان کوچک ( گوسفند و بز)

۲,۵۰۰,۰۰۰

۲

 نشخوارکنندگان بزرگ ( گاو، گاومیش و شتر)

۵,۵۰۰,۰۰۰

 

جدول شماره ۷-خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی « بز و گوسفند» تا ۱۵۰رأس به ازاء هر رأس

ردیف

عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال) تا ۱۵۰رأس به ازاء هر رأس

نرخ تعرفه (ریال) از ۱۵۱ تا ۳۰۰ رأس به ازاء هر رأس

نرخ تعرفه (ریال) از ۳۰۱ رأس به بالا به ازاء هر رأس

۱

مایه‌کوبی گوسفند و بز

۱,۲۰۰

۸۵۰

۶۵۰

۲

مایه‌کوبی علیه تیلریوز

۱,۸۰۰

۱,۴۰۰

۱,۳۰۰

۳

خورانیدن دارو

۱,۳۰۰

۹۰۰

۸۵۰

۴

سمپاشی بدن دام

۱,۳۰۰

۹۰۰

۸۰۰

۵

حمام ضد کنه

۱,۳۰۰

۹۵۰

۸۰۰

۶

نصب شماره هم‌زمان با مایه کوبی و یا نمونه‌برداری هر رأس (جفت پلاک)

۱,۴۵۰

۱,۰۰۰

۷۵۰

 

 

جدول شماره ۸-خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی «گاو و گوساله»  

ردیف

عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال) تا ۱۵ رأس به ازاء هر رأس

نرخ تعرفه (ریال) از ۱۶ تا ۵۰ رآس به ازاء هر رأس

نرخ تعرفه (ریال) از ۵۱ رأس به بالا به ازاء هر رأس

۱

مایه‌کوبی گاو و گوساله

۱۱,۰۰۰

۴,۴۰۰

۲,۷۰۰

۲

مایه‌کوبی علیه تیلریوز

۲۱,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۵,۹۰۰

۳

خورانیدن دارو

۱۰,۰۰۰

۵,۰۰۰

۳,۴۰۰

۴

سمپاشی بدن دام

۱۰,۰۰۰

۴,۵۰۰

۲,۸۰۰

۵

حمام ضد کنه

۱۲,۰۰۰

۶,۰۰۰

۳,۴۰۰

۶

نصب شماره هم‌زمان با مایه کوبی و یا نمونه‌برداری هر رأس (جفت پلاک)

۱۰,۰۰۰

۵,۰۰۰

۳,۰۰۰

 

جدول شماره ۹- نصب شماره‌؛ دام سبک و سنگین

ردیف

عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)

۱

نصب شماره گوش هر رأس جفت پلاک - گوسفند

۲,۴۰۰

۲

نصب شماره گوش هر رأس جفت پلاک - گاو و گاومیش و شتر

۴,۸۰۰

 

جدول شماره ۱۰- خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی – طیور به ازاء هر قطعه

ردیف

عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)

۱

مایه‌کوبی قطره چشمی تا ۱۰ روزگی

۷۰

۲

مایه‌کوبی قطره چشمی۲۰ -۱۰ روزگی

۹۵

۳

مایه‌کوبی قطره چشمی بالاتر از ۲۰ روزگی

۱۱۰

۴

تلقیح آبله 

۱۱۰

۵

مایه‌کوبی به روش اسپری

۶۰

۶

مایه‌کوبی به روش آشامیدنی

۵۵

۷

مایه‌کوبی تزریقی تا ۱۰ روزگی

۹۵

۸

مایه‌کوبی تزریقی ۲۰- ۱۰ روزگی

۱۰۰

۹

مایه‌کوبی تزریقی ۳۰ – ۲۰ روزگی

۱۲۰

۱۰

مایه‌کوبی تزریقی ۳۰ روزگی به بالا

۱۴۵

۱۱

نوک چینی تا ۳۰ روزگی

۲۴۰

۱۲

نوک چینی بالاتر از ۳۰ روزگی

۲۶۰

۱۳

مایه‌کوبی شتر مرغ

۲۴,۰۰۰

۱۴

مایه‌کوبی طیور خانگی

۹۵۰

 

جدول شماره ۱۱- خدمات آزمایشگاهی دامپزشکی 

ردیف

عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)

۱

ارگانولپتیک

۱۰۰,۰۰۰

۲

اندازه‌گیری درصد رطوبت

۱۰۰,۰۰۰

۳

اندازه‌گیری خاکستر

۱۲۰,۰۰۰

۴

اندازه‌گیری خاکستر غیر محلول در اسید

۱۶۰,۰۰۰

۵

اندازه‌گیری پروتئین

۲۰۰,۰۰۰

۶

اندازه‌گیری پروتئین قابل هضم و پروتئین خام

۵۲۰,۰۰۰

۷

اندازه‌گیریTVN (کلیه ازتهای فرار)

۱۸۰,۰۰۰

۸

اندازه‌گیری چربی

۲۰۰,۰۰۰

۹

اندازه‌گیری چربی تام

۴۵۰,۰۰۰

۱۰

اندازه‌گیری فیبر

۲۵۰,۰۰۰

۱۱

اندازه‌گیری فسفر

۲۵۰,۰۰۰

۱۲

اندازه‌گیری کلسیم

۲۵۰,۰۰۰

۱۳

اندازه‌گیری فسفر محلول در آب و اسید

۳۳۰,۰۰۰

۱۴

اندازه‌گیری فلوئور در مواد غذایی

۵۰۰,۰۰۰

۱۵

آزمایش فسفاتاز شیر

۱۵۰,۰۰۰

۱۶

اندازه‌گیری سختی آب

۱۸۰,۰۰۰

۱۷

اندازه‌گیری نمک آب

۱۲۰,۰۰۰

۱۸

اندازه‌گیری نمک

۱۵۰,۰۰۰

۱۹

اندازه‌گیری کربوهیدرات‌ها

۲۷۰,۰۰۰

۲۰

اندازه‌گیری انرژی

۹۰۰,۰۰۰

۲۱

اندازه‌گیری پر اکسید

۲۵۰,۰۰۰

۲۲

اندازه‌گیری پر اکسید چربی استخراجی

۳۳۰,۰۰۰

۲۳

اندازه‌گیری اوره کیفی

۱۵۰,۰۰۰

۲۴

اندازه‌گیری اوره کمی

۲۷۰,۰۰۰

۲۵

آزمایش الایزای طیور

۱۰۰,۰۰۰

۲۶

آزمایش الایزای دام بزرگ

۱۶۰,۰۰۰

۲۷

اندازه‌گیری مایکوتوکسین ها(ELISA)

۵۵۰,۰۰۰

۲۸

اندازه‌گیری آفلاتوکسین و سایر توکسین‌ها(TLC)

۷۰۰,۰۰۰

۲۹

اندازه‌گیری نیتریت

۲۵۰,۰۰۰

۳۰

اندازه‌گیری pH

۸۵,۰۰۰

۳۱

اندیس صابونی

۲۵۰,۰۰۰

۳۲

اندازه‌گیری اسیدیته چربی

۱۹۰,۰۰۰

۳۳

اندیس ید

۱۶۰,۰۰۰

۳۴

اندازه‌گیری قند‌ها (هر کدام)

۲۲۰,۰۰۰

۳۵

اندازه‌گیری چربی شیر (ژربر)

۱۰۰,۰۰۰

۳۶

اندازه‌گیری اسیدیته شیر

۱۳۰,۰۰۰

۳۷

کشت و آنتی بیوگرام طیور

۲۵۰,۰۰۰

۳۸

کشت بی هوازی

۳۵۰,۰۰۰

۳۹

شمارش باکتریهای هوازی مزوفیلیک

۱۳۰,۰۰۰

۴۰

شمارش کلیفرم ها

۱۳۰,۰۰۰

۴۱

جستجوی اشرشیا کلی

۲۰۰,۰۰۰

۴۲

شمارش استافیلو کوک

۲۰۰,۰۰۰

۴۳

جستجوی استافیلوکوک اورئوس

۳۰۰,۰۰۰

۴۴

شمارش استریتوکوک های گروه D لانسفیلد

۲۸۰,۰۰۰

۴۵

شمارش باسیلوس سرئوس

۲۴۰,۰۰۰

۴۶

شمارش سرماگراها و سرما دوست ها

۲۴۰,۰۰۰

۴۷

جستجوی سالمونلاها

۴۰۰,۰۰۰

۴۸

جستجوی لیستریا منوسیتوژنز

۸۰۰,۰۰۰

۴۹

جستجوی ویبریوپاراهمولیتیوکوس

۴۰۰,۰۰۰

۵۰

جستجوی پزودوموناس آنروژنز

۲۰۰,۰۰۰

۵۱

جستجوی یرسینیاها

۴۶۰,۰۰۰

۵۲

جستجوی کامپیلوباکتری ژژونی

۹۰۰,۰۰۰

۵۳

جستجوی شیگلا

۴۰۰,۰۰۰

۵۴

سروتاپینگ سالمونلا

۴۵۰,۰۰۰

۵۵

تشخیص مایکو‌پلاسما

۹۵۰,۰۰۰

۵۶

کشت قارچ بیماری زا

۳۰۰,۰۰۰

۵۷

کشت عمومی قارچ(پوشال)

۲۷۰,۰۰۰

۵۸

شمارش کپک ها

۱۹۰,۰۰۰

۵۹

آزمایش مستقیم قارچ

۱۰۰,۰۰۰

۶۰

شمارش کلیه میکروب‌های هوازی در آب یا پساب(HPC)

۱۴۰,۰۰۰

۶۱

شمارش کلیه کلیفرم‌ها در آب یا پساب(MPN)

۱۶۰,۰۰۰

۶۲

شمارش کلیه کلیفرمهای مدفوعی در آب یا پساب(MPN)

۱۶۰,۰۰۰

۶۳

شمارش کلیه استرپتوکوک‌های مدفوعی (آنتروکوکوس‌ها)

۱۶۰,۰۰۰

۶۴

پلیت ارسالی یرای باکتری و قارچ (هرپلیت)

۶۰,۰۰۰

۶۵

شمارش تخم انگل در گرم EPG

۱۰۰,۰۰۰

۶۶

شمارش لارو انگل در گرم LPG

۱۰۰,۰۰۰

۶۷

آزمایش CBC

۱۸۰,۰۰۰

۶۸

آزمایش کامل ادرار

۱۷۰,۰۰۰

۶۹

آزمایش انگلهای خونی(مستقیم)

۹۰,۰۰۰

۷۰

آزمایش MG راپید برای هر نمونه

۵۰,۰۰۰

۷۱

آزمایش MS راپید برای هر نمونه

۵۵,۰۰۰

۷۲

آزمایش SP راپید برای هر نمونه

۵۰,۰۰۰

۷۳

آزمایش HIND برای هر نمونه

۲۰,۰۰۰

۷۴

آزمایش HIAI برای هر نمونه

۲۴,۰۰۰

۷۵

سدیمانتاسیون

۱۷۰,۰۰۰

۷۶

PCR

۵۵۰,۰۰۰

۷۷

RT PCR

۷۰۰,۰۰۰

۷۸

Real Time PCR

۱,۱۰۰,۰۰۰

۷۹

تعیین گلوکز خون یا ادرار

۳۵,۰۰۰

۸۰

تعیین مقدار اوره خون یا ادرار هر کدام

۳۲,۰۰۰

۸۱

تعیین مقدار کراتینین خون یا ادرار

۳۹,۰۰۰

۸۲

تعیین مقدار اسید اوریک

۳۹,۰۰۰

۸۳

تری گلیسیرید خون

۴۰,۰۰۰

۸۴

کلسترول خون

۴۰,۰۰۰

۸۵

اندازه‌گیری HDLc خون

۵۵,۰۰۰

۸۶

اندازه‌گیری LDLc خون

۶۰,۰۰۰

۸۷

اندازه‌گیری VLDVc خون

۴۹,۰۰۰

۸۸

اندازه‌گیری توتال لیپید در خون

۳۰,۰۰۰

۸۹

اندازه‌گیری سدیم خون یا ادرار

۴۸,۰۰۰

۹۰

اندازه‌گیری پتاسیم خون یا ادرار

۴۸,۰۰۰

۹۱

اندازه‌گیری کلر خون یا ادرار

۴۷,۰۰۰

۹۲

لیتیم

۵۰,۰۰۰

۹۳

تعیین میزان کلسیم خون یا ادرار

۵۳,۰۰۰

۹۴

تعیین فسفر خون یا ادرار

۴۷,۰۰۰

۹۵

اندازه‌گیری آهن خون

۴۰,۰۰۰

۹۶

اندازه‌گیری ظرفیت اتصال آهن (TIBC)

۷۵,۰۰۰

۹۷

تعیین میزان پروتئین خون یا ادرار

۴۵,۰۰۰

۹۸

اندازه‌گیری آلبومین خون

۴۷,۰۰۰

۹۹

تعیین میزان پروتئین توتال و نسبت آلبومین به گلوبولین

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰

اندازه‌گیری بیلی روبین خون شامل (توتال و مستقیم)

۷۰,۰۰۰

۱۰۱

AST (SGOT)

۵۰,۰۰۰

۱۰۲

AST (SGPT)

۵۰,۰۰۰

۱۰۳

فسفاتاز قلیایی (ALP)

۵۰,۰۰۰

۱۰۴

توتال CK یا CPK

۱۹۰,۰۰۰

۱۰۵

آمیلاز خون یا ادرار هر کدام به تنهایی

۱۱۰,۰۰۰

۱۰۶

لیپاز خون

۹۰,۰۰۰

۱۰۷

ایزوسیترات دهیدروژناز

۶۵,۰۰۰

۱۰۸

سوربیتول دهیدروژناز

۵۵,۰۰۰

۱۰۹

گاما گلوتامیل ترانسفراز(GT Gamma)

۲۴۰,۰۰۰

۱۱۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۱۱

۱۱۰,۰۰۰

۱۱۲

TSH

۱۴۰,۰۰۰

۱۱۳

FSH

۱۳۰,۰۰۰

۱۱۴

LH

۱۳۰,۰۰۰

۱۱۵

Prolactin

۱۴۰,۰۰۰

۱۱۶

Testosterone

۱۵۰,۰۰۰

۱۱۷

DHEA

۱۵۰,۰۰۰

۱۱۸

Progesterone

۱۵۰,۰۰۰

۱۱۹

۱۷-ProgesteroneeOH

۱۸۰,۰۰۰

۱۲۰

Stradiol (strogen)

۱۸۰,۰۰۰

۱۲۱

فیبرینوژن

۲۰۰,۰۰۰

۱۲۲

مس

۱۴۰,۰۰۰

۱۲۳

روی

۱۴۰,۰۰۰

۱۲۴

BHBA

۱۴۰,۰۰۰

۱۲۵

NEFA

۲۰۰,۰۰۰

۱۲۶

WBC + DIFF

۱۴۰,۰۰۰

۱۲۷

CBC

۲۰۰,۰۰۰

۱۲۸

HB + HCT

۶۰,۰۰۰

۱۲۹

آزمایش کامل ادرار

۱۷۰,۰۰۰

۱۳۰

        IgG (qualitative)

۴۰,۰۰۰

۱۳۱

اندازه‌گیری منیزیوم

۳۷۰,۰۰۰

۱۳۲

اندازه‌گیری آهن

۴۲۰,۰۰۰

۱۳۳

اندازه‌گیری مس

۴۲۰,۰۰۰

۱۳۴

اندازه‌گیری روی

۴۵۰,۰۰۰

۱۳۵

اندازه‌گیری تام اسید‌های چرب (G.C)

۹۰۰,۰۰۰

۱۳۶

آزمایش میکروبی آب

۴۲۰,۰۰۰

۱۳۷

آنالیز شیمیائی آب

۳۴۰,۰۰۰

۱۳۸

اندازه‌گیری منگنز

۴۵۰,۰۰۰

۱۳۹

اندازه‌گیری سدیم

۵۲۰,۰۰۰

۱۴۰

اندازه‌گیری اوکراتوکسین

۹۰۰,۰۰۰

۱۴۱

اندیس در روغن استخراجی

۴۰۰,۰۰۰

۱۴۲

اسیدیته عسل

۱۲۰,۰۰۰

۱۴۳

قنداحیاکننده و ساکارز عسل

۲۵۰,۰۰۰

۱۴۴

نسبت فروکتوز به گلوکز عسل

۳۰۰,۰۰۰

۱۴۵

دیاستاز عسل

۱۷۰,۰۰۰

۱۴۶

هیدروکسی متیل فورفورات عسل 

۱۷۰,۰۰۰

۱۴۷

جستجوی اسپورکلستریدیوم‌های احیاکننده سولفیت

۲۰۰,۰۰۰

۱۴۸

قارچ اسموفیلیک عسل

۲۰۰,۰۰۰

۱۴۹

مواد جامد محلول

۸۰,۰۰۰

۱۵۰

رطوبت

۸۰,۰۰۰

۱۵۱

خاکستر (هدایت الکتریکی عسل)

۱۵۰,۰۰۰

۱۵۲

PHعسل

۸۰,۰۰۰

 

جدول شماره ۱۲- خدمات بهداشتی دامپزشکی «جایگاه»

ردیف

عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)

۱

سمپاشی و ضدعفونی جایگاه تا ۲۰۰۰ متر مربع به ازاء هر متر مربع

۱۹۰

۲

سمپاشی و ضدعفونی جایگاه از ۲۰۰۰ مترمربع به بالا به ازاء هر متر مربع اضافی

۱۶۰

۳

شعله‌افکنی جایگاه تا ۲۰۰۰ متر مربع به ازاء هر متر مربع

۲۸۰

۴

شعله‌افکنی جایگاه از ۲۰۰۰ متر مربع به بالا به ازاء هر متر مربع اضافی

۲۵۰

 شایان ذکر است : 

 ۱.مواردی که در تعرفه‏‌ها پیش‏‌بینی نگردیده برحسب مورد با توافق طرفین انجام می‏‌شود.

۲.  برای عملیات خارج از درمانگاه علاوه بر تعرفه‌های داخل درمانگاهی بر اساس زمان صرف‌شده توسط دامپزشک (با احتساب زمان رفت و برگشت) تا ساعت اول ۲۰۰.۰۰۰ ریال و به ازای هر ساعت پس از آن ۱۰۰.۰۰۰ ریال به کل هزینه‌ها اضافه می‌شود.

۳. در صورت مراجعه به دامپزشک متخصص مرتبط (دارای مدرک تخصصی معتبر) به تمامی تعرفه‌ها ۲۰ درصد اضافه‌ می‌شود.

۴.خدمات درمانی داخل و یا خارج درمانگاه در یک مزرعه برای گله‌های طیور با سن‌های مختلف، جداگانه محاسبه می‌شود.

۵. خدمات درمانی خارج از درمانگاه طیور شامل ویزیت و بازدید از تأسیسات مختلف مرغداری؛ معاینه، کالبدگشایی، تنظیم برنامه درمانی و ارائه برنامه‏های بهداشتی و پیشگیری و واکسیناسیون و جیره غذائی درمانی می‏باشد.

۶. خدمات و برنامه‏های ماهیانه طیور حداقل برای چهار بازدید در طول یک ماه محاسبه شده است.

۷. مشاوره غیرحضوری با دامپزشک ۵۰%‌مبلغ خدمات خارج درمانگاهی محاسبه می‌شود.

۸.در خدمات درمانی داخل درمانگاه مرغ گوشتی به ازای هر ۱۰ هزار قطعه اضافی ۴۰درصد به مبلغ پایه اضافه می‌گردد.

۹.در خدمات درمانی داخل درمانگاه گله پولت، مرغ تخم‌گذار و به ازای هر ۲۰ هزار قطعه اضافی ۳۰ درصد به مبلغ پایه اضافه می‌گردد.

۱۰. در خدمات درمانی خارج درمانگاه طیور گوشتی و پولت یا مرغ تخمگذار به ازای هر ۱۰۰۰۰ قطعه ظرفیت بالاتر مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به تعرفه تعیین شده اضافه می‌گردد. مشروط به اینکه کل مبلغ تعرفه یک گله طیور گوشتی، پولت یا تخمگذار هم سن در یک مزرعه از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال بیشتر نباشد.

۱۱. در موضوع خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی طیور در صورتی که بیش از یک نوع واکسن همزمان تلقیح یا تزریق شود ۳۰ درصد از کل تعرفه کم می‌شود.

۱۲. خدمات آزمایشگاهی شامل تحویل‌گیری، آماده‌سازی و آزمایش نمونه و اعلام پاسخ کتبی است. 

۱۳. هزینه سم، مواد ضدعفونی، واکسن و کلیه مواد مصرفی به عهده دامدار می‏‌باشد.

۱۴. تهیه دارو، سرم و کلیه هزینه‏‌های مواد مصرفی در جراحی و سایر موارد به عهده دامدار می‏‌باشد.

۱۵.     هزینه تردد به عهده دامدار می‏‌باشد.

۱۶.     هزینه واکسیناسیون بر علیه بیماری هاری هر قلاده - راس ۳۵۰۰۰ ریال می باشد. 

 

نشانی: تبریز - خیابان راه آهن - چهارراه قطران - ساختمان عمران - طبقه 4 - پلاک 406

تلفن: 4423762-0411   |   تلفکس: 4424858-0411

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Powered by Joomla 1.7 Templates
تمامي حقوق اين وبسايت براي شوراي نظام دامپزشکي استان آذربايجان شرقي محفوظ مي باشد. Developed by MohammadReza Pourata